Wednesday, 22 June 2011

Black Panther: Malaysia Mempunyai System Pilihan Raya Yang Terbai...

Black Panther: Malaysia Mempunyai System Pilihan Raya Yang Terbai...: "Sistem pilihan raya yang diamalkan di negara ini merupakan antara yang terbaik di dunia iaitu berpandukan amalan demokrasi dengan rakyat men..."

No comments:

Post a comment